Printeri -MakerBot Replicator- tutvustus

 1. Menüü nupp

 2. Tagasi nupp

 3. Valimise nupp

 4. LCD ekraan

 5. USB auk (mõeldud välise andmekandja jaoks)

 6. Printeri pea

 7. Printimisalus

 1. USB port arvuti jaoks

 2. Interneti port

 3. Toitejuhtme pesa

Kuidas masin tööle panna?

 • Esimese asjana kontrolli, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrguga.

 • Peale seda kontrolli, et printeri taga oleva toitejuhtme pesa juures olev lüliti oleks lülitatud ON olekusse ja toitejuhe oleks ühendatud printeri külge.

 • Nüüd on masin valmis sisselülitamiseks.

 • Hoia valimise nuppu seni all, kuni ekraan süttib.

 • Oota kuni ekraanile ilmub Menüü

Peamenüü tutvustus

 • Peamenüüs on olemas järgmised valikud

  • Print - Sealt saab valida masinasse salvestatud mudeleid, USB andmekandjal olevaid mudeleid ja ostetud mudeleid.

  • Filament - Seal on olemas valikud, mis on vajalikud materjali jõhvi vahetuseks.

  • Preheat - Selle valikuga saab eelsoojendada pritneri pea, et masin oleks valmis koheselt printima.

  • Utilities - Sealt saab vahetada printeri pead, uuendada püsivara, kaameraga teha erinevaid asju, teha masinale tehaseseadete taastamist ja masinat välja lülitada.

  • Settings - Sealt alt saab hallata kasutajaid, Makerbot Cloud teenuseid, muuta hääle seadeid ja muuta, kas masinal on materjali kontrollimine peal või mitte.

  • Info - Sealt on võimalik saada infot masina konta, internetiühenduvuse kohta ja masina enda kogutud statistikat.


“Print” alamenüü tutvustus

 • Print menüü

  • USB Storage - prindi USB andmekandjal olevaid faile, mis on ühendatud masina ees olevasse USB auku.

  • Internal Storage - prindi masina sisemälus olevaid faile, masina sisemälu on 2GB.

  • Internal Storage - prindi MakerBot Cloud kogus olevaid faile.

  • Purchased - prindi ostetud faile MakerBot Digital poest.

“Filament” alamenüü tutvustus

 • Filament menüü

  • Unload filament - välja võtta printimise peas olevat jõhv

  • Load filament - laadida printerisse uus jõhv

Seda menüüd tuleb kasutada siis, kui printeril on vaja vahetada jõhvi/materjali või näiteks kui jõhv on kogemata katkenud või otsa saanud.

“Preheat” alamenüü tutvustus

 • Preheat valikuga on võimalik eelsoojendada printeri pea

“Utilities” alamenüü tutvustus

 • Utilities menüüs on võimalik

  • Attach Smart Extruder - kinnita uus ekstruuder

  • Level Build Plate - printimisaluse tasandamine
  • Firmware Update - uuendada printeri püsivara
  • Camera - saab teha pilte, vaadata tehtud pilte, kopeerida pilte USB andmekandjale ja kustutada tehtud pilte
  • System Tools - teha masinale diagnostika, majandada printeri logiga ja taastada tehase seaded
  • Power Off - lülitada masinat välja

 • Settings menüüs on võimalik

  • Accounts - saab hallata masinaga ühendatud kasutajaid

  • MakerBot Cloud Services - saab hallata MakerBot Cloud teenuseid
  • Machine Settings - muuta printeri nime, hallata helisid ja errorite seadeid.

 

 • Info menüüs on võimalik

  • Firmware - näha masinal oleva püsivara versiooni numbrit

  • System Status - näha infot masina kohta, näiteks ekstruuderi tüüpi
  • Network - näha infot võrgu kohta, millesse printer on ühendatud
  • Statistics - näha masina kogutud statistikat